Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

På banan

Karin E Jansson

Jag har tidigare nämnt att jag bor i en gammal lägenhet med knarriga golv och dragiga fönster. Det lite svalare klimatet har vi lärt oss leva med, men på morgonen, ja då är det svårt. Hela natten har man legat under ett varmt fluffigt täcke, och när väckarklockan ringer så förväntas man sätta ner sina fossingar på iskall parkett. Detta gör ju såklart att man ibland vägrar stiga upp förrän man verkligen måste, med konsekvensen att man varken hinner med kaffe eller mascara innan man måste hasta iväg till arbetet.


Nu har jag hittat lösningen!


En liten fluffig matta på vardera sidan om sängen, en åt honom och en åt henne. Och att den ser ut som en banan, ja, det är bara en bonus.