Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jesus i tortillan

Karin E Jansson

Jag har ganska många hobbys. Den senaste hobbyn tillkom i morse, då något fantastiskt inträffade. Först lite bakgrundsfakta:

Pareidolia (/pærɪˈdoʊliə/ pa-ri-DOE-lee-ə) is a psychological phenomenon involving a vague and random stimulus (often an image or sound) being perceived as significant.

Kritiker menar dock att dessa fenomen är hittepå, slumpmässiga företeelser som lurar ögat. Och framför allt, att vi ser det vi vill se. Behöver vi ett mirakel tillräckligt mycket så kanske vi ser Jesus i tortillan.

Men åter till mig, och morgonens mirakel.


En bit rostbröd som fick stanna lite för länge i brödrosten.


Men vänta, jag tycker mig ana något...


"Vi ser det vi vill se".


Jag tänker mig ett utgångsbud på 200000:-. Kontakta mig på
karin.elisabet.jansson@gmail.com