Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag bara undrar - var är dom nu?

Karin E Jansson

Människan är ju, som känt, ofta dum i huvudet. Ett tydligt bevis på detta är alla de situationer då en ensam människa, ett geni, presenterat en idé som vi först hånat och sedan förskjutit. Allt på grund av vår okunskap och brist på självinsikt gällande vad som är värdefullt. Tänk om dessa idéer hade tillåtits blomstra och inpregnera våra samhällen, så mycket högre livskvalitet vi skulle ha idag! Jag ger er några exempel:


1. Ursus Mark VI
Troy Hurtubise drabbades vid 20 års ålder av det människan fasar mest. Jag pratar givetvis om björnöverfall. När de flestas spontana reaktion är att utveckla ett hat mot björnen, och en önskan om att förgöra den, så var Hurtubises syn på problemet annorlunda. Kan vi lära känna björnen kommer vi kunna förstå den bättre. Ett filosofiskt korrekt sätt att minska spänningarna mellan raserna människa/björn. En givande relation med en björn kan dock bara utvecklas om man först kan komma förbi fasen av aggression och hotfullhet. Hur gör vi då detta? Sju år senare och 150 000 dollar fattigare hade Hurtubise svaret: Ursus Mark VI. En perfekt utformad dräkt som kunde stå emot björnattacker. Hurtubise hade själv testat dräkten, och den fungerade. Enda problemet var att vid ett eventuellt fall behövde man assistans för att kunna resa sig upp igen, vilket dock kan räknas som en petitess.
Men med uteblivet stöd från regering och privata finansiärer föll drömmen i kras.
Och därför har människan fortfarande en ansträngd relation till björnen.


Hatten av för Troy Hurtubise


2. Goerz Akustiska Lokalisering
Alla har vi vid något tillfälle kupat vår hand, lagt den bakom örat, och med det upplevt en helt ny värld. Med endast en minimal inblick i ljudvågornas värld kan vi förstå att ljudet både kan fångas in och riktas. Hur ska vi utnyttja detta? Goerz hade en idé, som först och främst var utvecklad för den holländska armén, men som hela mänskligheten potentiellt skulle kunna haft glädje av. Nattetid och vid molnigt väder kunde det vara svårt för att inte säga omöjligt att med blotta ögat upptäcka flygplan. När det sinnet är struket, vad står då näst på tur. Jo, örat. 1921 presenterades konstruktionen som gav oss...

...Superhörsel!

Det tog dock inte många år förrän en så kallad "smart ass" kom med en ny idé: radar, som slog ut den makalösa hörsel-maskinen. Kanske kunde en mer portabel version ändå gå hem hos massorna?

Nej, det kunde den inte.


3. Cigarettmunstycke för två
Det ultimata delandet. Mer romantiskt än så blir det inte, och ändå togs den snabbt ur produktion. Detta visar bara ännu tydligare på vårt bakåtsträvande och vår egocentrism. Och skilsmässostatistiken gick upp.
*Bubblare* The Stud Gun
The Stud Gun är en bubblare. Den presenterades för svensken via TV-shop, men försvann på nån månad. I USA har den dock, visar efterforskning, fått visst fäste. USA - Sverige, 1-0. Hade min månadspeng varit högre än 50:- hade jag givetvis investerat i en Stud Gun när tillfälle gavs, men med våra relativt öppna gränser borde det idag inte vara ett större problem att importera en. En Stud Gun har ingenting med en Stun Gun att göra. Den senare andas våld, den första - glamour. Med en apparat liknande en häftpistol visade TV-shop hur du kan fästa strass på allt du så önskar; sneakers, kepsar och skjortkragar. Och om jag, Karin E Jansson ska äga ett vapen, ja då ska det laddas med strass.

Att hitta en bild på den ursprungliga Stud Gun visade sig vara svårt, men för er som har svårt att konceptualisera; Liberace!