Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Intentionen = förstörelse

Karin E Jansson

Renbäddning. Baronen ligger i ett hörn på sängen och övervakar att allt går rätt till. Sträckta lakan och skrynkelfria örngott. Kanske denna gång att proceduren går enligt planerna. Men vänta, jag tycker mig ana något under sängen.


Nåt orange uppenbarar sig.


Intentionen = förstörelse

Och när människorna inte är på humör för att leka...


...ja, då är det bara att vägra släppa.