Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hur man bäst slaktar ett djur

Karin E Jansson

Nu har jag hittat min grej. Inspirerad av smyckedesignern Felieke van der Leest var det bara att sätta igång. Superlim, strass och piller, åh jag älskar det!


Det blev en ny kompis!


Pillrigt var det. Och jag var med jämna mellanrum tvungen att ta paus då jag blev snurrig av limmet.


Men nu är den klar!


Sitter stolt på mitt finger.


Med nosen mot framtiden.