Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fem sätt

Karin E Jansson

En ny sjal har jag.


Med polkagrisnycklar!


Man kan ha den i håret.


Runt halsen, såklart.


Istället för ett hårgummiband.


Runt handleden, jo det är sant.


Men bästa stället att knyta den, det är alltid runt svansen.