Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens

Karin E Jansson

Jag hade ju satt i system att ha med en "Dagens" varje fredag.
Men med bara mobilkameran tillgänglig blir resultatet bristfälligt.
Ni får glutta på accessoarerna i alla fall!


Blomsterknoppsring i en miljard färger.


Tre halsband; fisk, fågel och mittimellan.


Mörkblå naglar, Naughtycal Navy från Color Club.


Och ett hårspänne från Forever 21.
Och sen var det inte mer med det.