Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att kringgå svensk lag

Karin E Jansson

En färsk svensk undersökning visar...


...att det svensken drömmer om mest...


...inte alls är en iPad och platt mage...


...utan en bälta. Ja, jag blev också förvånad. Men kunde såklart ändå känna igen mig. Men då svensk lag förbjuder bälta i hushållet krävs fantasi, improvisation...


...och en tuschpenna.


Samuel kommer bli jätteglad/förskräckt när han kommer hem från jobbet.


hehe..