Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Utflykt i LA

Karin E Jansson

Vi bestämde oss för att lufta oss.


Vi höll oss till den gata vi bor på. Man vill ju helst inte gå vilse. Typ hello sir, can you help me find the house I live in? I think it's yellow. Or white.


Fantastiska träd!


Slutstationen; the local mall.


Klappa på skor.


Fnissa åt vapen.


Och en frozen lemonade på det.


När vi kom ut på gatan igen var det mörkt ute.


Men full rusningstrafik.


Min frozen lemonade räckte hela vägen hem. Slurp.