Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Karin är..? (uppdatering)

Karin E Jansson


För länge sedan gjorde jag ett inlägg med ett smart tips: "Känner man sig osäker på sina inre kvaliteter är ett tips att googla sig själv. Inom citationstecken skriver man "Karin är" och www kommer berätta för dig vem du egentligen är. Lika trovärdigt som en spådam fast mycket billigare!"

Mitt resultat då var bland annat Karin är sämsta matteläraren on facebook, och Karin är mycket skeptisk.

Eftersom tiderna förändras och människan likaså så kände jag att det var dags att uppdatera spådomen om mig själv. Idag säger google detta:

Karin är en snabbläsande besserwisser.

Karin är mitt i kaoset.

Karin är lite snett ute här.

Karin är världens sötaste lilla tjockis.

Karin är intresserad av medeltida musik.

Karin är ledig men jag ska se om jag kan få tag i henne.

Karin är syntetisk.

Karin är framförallt intresserad av relationerna mellan stat och civilsamhälle samt hur myndigheter och beslutsprocesser påverkas av att öppnas upp för dialog med utomstående, både ideella organisationer och enskilda medborgare.

Karin är riktigt duktig på att gå i koppel och nästan rumsren.

Karin är den som har ordet.

Precis som förra gången stämmer det till punkt och pricka. Vad säger google om er?