Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Julångest

Karin E Jansson

Jag har inte alls känt mig laddad för julen.


Bara en massa måsten. Koka knäck och vädra mattor.


Ingetdera har jag gjort. Den där lugna högtiden blir mer och mer stressfull.


Fast i och för sig, jag bestämmer ju själv hur min jul ska se ut.


Dammtussarna får bli julpynt. Och knäck, det får nån annan koka.


Det blir nog en fin jul ändå!
Tomte: Sirpa
Fotograf: Samuel