Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fem nyanser av Glad Påsk

Karin E Jansson

Så var det dags, äntligen påsk! Jag och Sirpa hade lagt ner timmar på få till looken.


Eh nja, sa nån direkt. Det är snart jul. Definitivt inte påsk.
Förfäran!


Följt av dåndimpen!


Följt av bottenlös sorg.
Men vänta! Vaddå står det typ i lagen att man inte får fira påsk nu?


Påsk är det när vi säger det!! GLAD PÅSK!!