Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett julens mirakel!!

Karin E Jansson

Som samma gamla vanliga Karin E Jansson gick jag igår till sängs.


Med en blå sjal runt mitt huvud.


Och vaknade..


..som en jul-ängel. Att mitt borst till hår gick att locka, ja, det måste ändå ses som ett jul-mirakel!