Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

elektrisk

Karin E Jansson

När Leila K sjöng it's electric så var det mig hon sjöng om.


Så fort jag släpper ut håret klistrar hälften av det fast i mitt ansikte. Resterande hårstrån pekar rakt ut.


Så tror ni att ni ser ett av de mytomspunna mexikanska varg-barnen, pälstäckta och skygga, så kan det eventuellt vara jag.