Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vilka är era?

Karin E Jansson

Alla har vi tvångstankar. Eller?Mina är:

Tvångstanken att ramla i källartrappen och slå ut tänderna.

Tvångstanken att skrika obscena ord i allvarliga stunder.

Jag måste stanna och titta på vattenkranar om det är en droppe som är på väg att falla. Ibland vägrar den falla och då måste jag peta på kranen så jag kan gå därifrån nån gång.

Jag sjunger alltid tyst när jag kör bil.

Jag stryker mina ögonbryn mothårs när jag blir nervös.

Jag kan hantera kaos så länge det är symmetriskt.

Jag klämmer på avocados i affärer för att kolla om de är mogna, även om jag inte ska köpa nån.

Jag säger alltid bittersweet när jag kliver ur duschen.

Med mera.

Med mera.


Vilka är era tvångstankar? Jag tar gärna emot tips, det finns alltid utrymme att utöka sin repertoar.