Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

sorg följt av glädje

Karin E Jansson

På väg till arbetet imorse så gjorde jag vinterns första vurpa. Självklart var första reaktionen att se mig omkring om någon sett mig, sedan känna efter om något var brutet. Ingen verkade ha sett mig, och inga ben var heller brutna. Däremot hade det gått hål på mina strumpbyxor. Men varför ser jag då så glad ut på bilden. Jo...

Någon av kollegorna hade under helgen gjort en investering till vårt bibliotek, en DVD. Bildspel för glädje och gemenskap - Barrskog. Jag älskart!