Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Radioaktiv 80-talstårta

Karin E Jansson

Ååååhta, skrek Sirpa när jag klev in genom dörren. Det visade sig att hon talade om tårta.


Den skulle dekoreras. Varannan nonstop på tårtan, varannan i munnen.


Och mandariner på burk, precis som tårtorna vi gjorde på 80-talet.


Högtidligt bar vi in den i salongen.


Tårtan var väldigt smarrig, men måste ha varit radioaktiv, för vi förvandlades till ett tvåhövdat monster.


Mandariner på burk.