Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Pelargonerna då?

Karin E Jansson

Ja, pelargonerna då?


Dom har jag lämnat åt sitt öde.


För när till och med papperblommorna börjar sloka...


Då är det dags att inse sina begränsningar.


Och vem har bestämt att gula prassliga löv och torra kvistar är fult?

Jag tycker det är "estetiskt spännande".
Och så köper jag nya till våren. Det är ju faktiskt inte svårare än så.