Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Överöst med gåvor

Karin E Jansson

Igår fick jag en gåva av en kollega, boken How to Insult, Abuse & Insinuate in Classical Latin. Självklart blev jag jätteglad. Och idag, då kommer en annan kollega med en gåva! En sak som hon hittat på loppis som hon trodde jag skulle gilla. Helt fantastiskt. Och roligt att mina kollegor verkar känna mig så väl.

En mystisk låda. Ruff...

...Tuff &...


...Muff!


Tre väldoftande tvålar från Avon.


I djurformat!

Naaaw!