Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Open minded

Karin E Jansson

Jag känner mig ytterst tveksam till att det är socialt acceptabelt att en kvinna på 30 år har ett mobilskal med strass. Det gör mig lite osäker. Men å andra sidan finns det mycket som inte anses vara socialt acceptabelt som jag rycker på axlarna åt. Så här kommer den:

Bling-a-ling!


Och för er som känner er extra open minded, varsågod och scrolla ner.
Reserverna.