Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Monster

Karin E Jansson

Sirpa är inte ett barn som snällt sätter sig på en fårskinnsfäll, tindrar med ögonen och lägger huvudet på sned. Så här blev det när Samuel tog den obligatoriska julbilden. Jag vill gärna tro att hon brås på monster, nej jag menar moster.