Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Man har ju inte roligare än man gör sig

Karin E Jansson

Denna gråa söndag krävde ett turkost nagellack. Efter ett lager hejdade jag mig. Den transparenta färgen hade gett mina naglar en gröngul likfärgad kulör. Jag benämner nyansen "Döden klär henne". Det tyckte jag var roligt.


Och i köksskåpet, ett djur. Mitt ibland ärvda kristallglas. Det tyckte jag också var roligt.

Nu beger jag mig in till centrum. Där ska jag köpa paljetter och läskeblask, jo det är helt sant.