Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ljug på bara

Karin E JanssonJag brukar ofta hävda att jag har synska förmågor. Det händer som regel i samtal med mina medmänniskor, i situationer där de är oroliga över något. Då drar jag till med stora ord, jag viskar i förtroende att jag har synska förmågor, och att, just i det här fallet, känner jag starkt inom mig att det kommer gå bra. Att de inte behöver vara oroliga. Det är självklart inte ett dugg sant. Intuition, logiskt tänkande och förmågan att se konsekvenser av handlande kan man besitta, men inte synska förmågor. Tror jag.

Däremot har jag en förmåga som jag inte tror alla har; jag ser när folk ljuger. Kanske kommer det ur min ganska nervösa natur. Jag snappar upp allt i min omgivning, sprunget ur ett konstant behov att ha full kontroll. Så alla små handrörelser och blickar som flackar i millisekunder, ja det ser jag. Vi är en ras som ljuger flera gånger per dag, jag gör det och du gör det, så jag blir jag sällan chockerad. Så till skillnad från Dokken menar jag, ljug på bara, och så säger jag till om det går överstyr.