Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Karin-rutor®

Karin E Jansson

Snart är det jul, och då börjar det rycka i sockertarmen. Dessa slängde jag ihop snabbt, tyvärr improviserade jag, så jag kan inte ge er receptet.


Jag kallar dom Karin-rutor®.


Och om ni undrar varför det är ett M på varje bit, så är det en dekoration jag gjort, eftersom jag kanske tänkte bjuda Mary på dom. Jo så att.... Va?