Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Inga konstigheter.

Karin E Jansson

Denna onsdag har rullat på som vanligt. Jag vaknade, åt en sork. Gick på arbetet.


Drack kaffe med kollegorna, knapprade på datorn, sprang några vändor över en bilväg.


Köpte en snusdosa, slogs med en järv och åt pyttipanna till middag.
Inga konstigheter.