Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Huttrar, muttrar och knottras

Karin E Jansson

Bor man i en gammal lägenhet med förvånansvärt låg hyra så ingår det att det drar från fönstren.


Så här går vi och huttrar.Och muttrar.


Och knottras.


Och när kylan förbjuder utgång blir detta enda sättet att kommunicera med sin omgivning. Ja, plus mobiltelefon och facebook, då.

En snilleblixt, jag stickar ett par fodrade sockar/tofflor!


Nej tyvärr, garnet var redan paxat.


149:-, från Indiska. Ett bra komplement till en lägenhet med låg hyra och dragiga fönster.