Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En dollar

Karin E Jansson

Jag har ett helt tokigt synfel.


Ett öga översynt.


Och ett öga närsynt.


Korrigeras bäst med linser.


Men jag vill ha glasögon också! Så jag köper glasögon med fönsterglas på ebay. En dollar kostade dom här.