Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

den sista sucken

Karin E Jansson

Min fina klocka har slutat fungera, har dragit sin sista suck/tick. Är det därför jag inte hinner med allt jag vill hinna med? För utan klocka är ju tiden relativ, och går inte att dela upp i välorganiserade kvartar. Eller var det därför den stannade? Hej Karin, nu stannar jag tills du också stannat.

Fast mest troligt stannade den för att den var gammal. Det är ju ingen saga vi lever i. Eller gör vi det? Äsch, det hinner jag fundera på när jag gått i pension.