Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Bolla mig!

Karin E Jansson

Att "ligga sked" vet de flesta vad de innebär. Men det finns faktiskt något som är snäppet bättre; att "bli bollad"! Man kan bli bollad i alla situationer där mer än en person ingår. I horisontellt läge dras knäna upp mot hakan, och armarna placeras runt benen. Sedan ropar den som vill bli bollad helt enkelt "Bolla mig! Har man då tur kommer det då någon som omsluter bollen, ungefär som skalet på en apelsin. Och så bollar man tills man är nöjd. Vill man inte riskera att bli bollad av luffare och moderater föreslår jag att man utövar bollandet inom hemmets väggar.

Uppdatering: När du ropar ut din önskan/uppmaning, var för guds skull noga med att tydligt artikulera den första konsonanten.