Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ändrade planer?

Karin E Jansson

Som jag nämnt några gånger så åker jag till USA i december (skryt skryt). Idag fann jag dock en annons som ställer resplanerna på kant. "Tårt-Outlet - goda tårtor med mindre skönhetsfel". Måste jag välja mellan USA och Torslanda? Eller kan jag, så att säga, både ha kakan och äta den samtidigt?


Notering: Nej, jag är inte sponsrad av Tårt-Outlet, men jag kan tänka mig att bli det.