Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Zombie Zest

Karin E Jansson

Finns det något jag älskar mer än livet själv, så är det zombies.


Därför pep jag fram ett glädjetjut när jag upptäckte att China Glaze kommit med en ny färg: Zombie Zest!


Så här ser den ut i flaskan.


Och såhär ser den ut på naglarna. Som exklusiv galla! En ny favorit!


Och såhär ser jag ut som zombie.