Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Typ, jag är bad-ass

Karin E Jansson

Jag blev för en stund sedan upplyst av Lotta om att idag är officiella Slap-A-Ginger-Day, dvs dagen för att puckla på rödhåriga. Lotta visste inte riktigt vem som startat denna dag, men trodde det rörde sig om ett bunt rövare, vilket låter rimligt. Givetvis är jag nu skräckslagen till den gräns att jag inte kan fokusera på jobbet, och kan inte förmå mig till annat än att kolla facebook och äta choklad. Och eftersom min försvarsteknik vid eventuella överfall är att blundande ligga i fosterställning och gråta tyst ser jag det som en god idé att publicera de mest hotfulla bilder jag tagit. Typ, jag är bad-ass.
Just det!