Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Svensk lag

Karin E Jansson

På hösten ska man enligt svensk lag ha fiskbensmönster. Vän av ordning som jag är har jag införskaffat i en fiskbensmönstrad klänning. Jag gillar den, den är lite lite stickig, precis lagom för att man ska känna att man lever.


Och bältet har jag haft länge. Fuskläder och strass, haha!