Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Shannon Hoon

Karin E Jansson


Mannen med tidernas bästa sångröst, Shannon Hoon, föddes 26:e september 1967 i Indiana. Efter high school, 1988, startade han sitt första band Styff Kytten, ett coverband. Bara något år senare flyttade han till LA, där han snabbt bildade ett nytt band, som senare fick namnet Blind Melon. Det gick sådär. 1991 återfick Shannon kontakten med Axl Rose, en av hans systers barndomsvänner. Shannon fick bidra med sång på ett par låtar på Use Your Illusion II, bland annat den briljanta andrastämman på Don't Cry.

Året efter detta fick Shannons band sitt eget genomslag med de självbetitlade skivan Blind Melon, och framför allt med låten No rain. Efter detta accelererade bandets turnerande, och med det även Shannons bruk av droger. Men framgången var kortvarad. Successivt föll bandet mer och mer i glömska, och i samma takt ökad Shannons drogberoende. Efter flera omgångar in och ut på rehab dog mannen med tidernas bästa sångröst i en överdos, 21:a oktober 1995.