Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nu återvänder vi aldrig

Karin E Jansson

Vad är det med söndagar och finkultur? Återigen befann vi oss på bildmuseet. Denna gång med Daniella & Daniel. (Bra parnamn va? I samma liga som Hugin & Munin). Men finkulturen krävde saker av oss. Vi orkar inte, skrek vi.


Först lugnade vi nerverna med bulle och saft.


Sen gick vi över till Västerbottensmuseet. Förr i tin kändes inte alls lika krävande.


Djuren höll sig lugna.


Och barnen likaså.


Hattarna, ja även dom var lugna.


Jag stod länge och tittade på den gamla skönhetssalongen som fanns bakom glasrutan.
Nu återvänder vi aldrig till nutid, sa vi till varann.


Vänta, jag ska bara skriva det som min status på facebook. Med min nya mobil. Som jag kan surfa med.