Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag har en idé

Karin E Jansson

Jag har en idé, säger Samuel, jag kom på det inatt. Alltid nya idéer, alltid en önskan att bli bättre. Testa. Jag måste testa! Om jag ställer den här här, klipper hål i ett papper, ställer ett vattenglas framför blixten, drar ner iso, nej en annan slutartid. Han skruvar på knappar, justerar blixtarnas position med centimetrar och springer iväg för att hämta ett annat objektiv. Bara en grej till, det går snabbt!
Och så står jag där som en skyltdocka framför kameran. Och beundrar hans driv, att bli världens bästa fotograf. Jag tycker han redan är där.