Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hotad!!

Karin E Jansson

Idag blev jag hotad av en gädda i brons.


Ja, vi hade tagit bilen till muséet. Jag hade för höga klackar, så jag fick köra i strumplästen. Det gick fint.


Jag passerade prostens onda öga, för en bit bort hade jag fått syn på...


...Lena Cronqvist!!


"Konsum är nerlagt"


!


Zined Sedira skildrade skeppskyrkogårdar.
Ödeskepp, fattar ni?!


Andnöd av finkultur = bra.


I källaren bjöd Herr Gurka upp till dans.


Masken i sitt mörka hus.


En radioaktiv muffin fick verka blodsockerhöjande.


Och så pratade vi om Samuels framtida utställning, det kommer bli hur bra som helst!