Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Haha, ni är lurade

Karin E Jansson

Kjol och blus? Näe, det är en klänning, som låtsas vara både kjol och blus.

Råbra idé tycker jag. Varför ha två plagg när man bara kan ha ett liksom.


Och närsomhelst kan man skrika till sin omgivning: Haha, ni är lurade, detta är faktiskt inte en blus och en kjol, det är en klänning. Och dom ba, Ja herreligen Karin, du ligger alltid steget före.