Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ehrm...

Karin E Jansson

Kanske har jag någon psykolog, shaman eller kvacksalvare som läsare av min blogg. Kanske ni kan berätta vad det står för att vara besatt av girlanger? Har jag ett kalas-trauma från bardomen? Har jag undertryckta aggressioner mot snören? Är det en fetish som kommer slå tillbaks en vacker dag? Finns det en risk att girlangerna kommer ta över mitt liv? Hur kommer i så fall det ta sig uttryck?


På nåt sätt hittade sig ytterligare en girlang till vårt hem.

Rosa och röda bollar, jag kunde inte stå emot.

Nu hänger den över en dörröppning.

Och själen känns lugn.