Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Barnlek

Karin E Jansson

Vi gick för att hälsa på mamma och pappa.
När Sirpa vill hålla min hand känns det som att vinna på lotto.


Man får räkna med att stanna vid varje lövhög.


Och så får man finna sig i att bli nerbäddad.


Och inte stiga upp förrän Sirpa säger att man får.


Men att vara barn är inte bara lek.


Jo, det är det förresten.


Och jag och Sirpa ser samma glädje i...


...bakelse!


Bakelse kräver fokus.


Och servett.


Och tillsammans med Sirpa så kan man räkna med trevliga överraskningar. Till exempel att hitta örhängena som jag trodde var borta för evigt, i Sirpas leksakskastrull.