Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

VARNING!! 18-års gräns!

Karin E Jansson


Fungoria - Bara titta, inte äta...

"...Karin E Jansson gestaltar, med häpnadsväckande fingertoppskänsla, den mångfacetterat förgiftade människan. Det är sannerligen länge sedan vi fick uppleva sådana dimensioner av vansinne. Samuel Petterssons insats är om möjligt ännu starkare, och hans karaktärs känsloyttringar är extremt trovärdiga. Mattias Pettersson har med andra ord återigen skapat det mästerverk vi kommit att förknippa honom med. Vore det inte för den emellanåt bristfälliga rekvisitan, där till exempel Treo brustablett får illustrera vansinnets fradga, så hade vi här en solklar tiopoängare. Nio plommon av tio möjliga"