Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Passa på

Karin E JanssonJag passar på innan det är över. Passar på att sluka det som är fint med sommaren. Björnbär och hallon. Och fortfarande inga strumpor i skorna. Snart övergår vi helt till rovor och stickade strumpor. Det är så det är. Inget att tjuta över.