Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Övergivet - som ett slag i magen

Karin E Jansson

För inte alltför länge sedan fick jag möjlighet att, i jobbet, besöka en övergiven fabrik. Det var som ett slag i magen. Sex meter i takhöjd, enormt, och helt tomt. Det är för stort och för tomt, jag får ångestsyndrom, viskade jag till min kollega. Hade vi inte haft guide med oss hade jag säkerligen gått vilse, då byggnaden var som en gigantisk labyrint. Men så häftigt det var!! Man grips av ett allvar, detta är ett ställe som har sprudlat av liv, sedan en dag har folk gått därifrån för sista gången, och därefter bara.. öde! Ibland när jag och Samuel åker längs med smala skogsvägar kan vi passera övergivna och fallfärdiga trähus. Övervuxna trädgårdar, trasiga rutor, och ibland med gardinerna fortfarande hängande i fönstren. Stanna! skriker jag. Jag måste få komma nära, trycka näsan mot fönstret, känna på handtaget om den knarriga dörren går att få upp. Och bara andäktigt stå och titta.

Det var rackarns att jag inte hade kameran med mig till den övergivna fabriken! Istället får ni här se Jan Jörnmarks bilder från övergivna platser. Han verkar älska det som är öde lika mycket som jag.