Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Och omplanteringen, herregud omplanteringen!!!

Karin E Jansson

Här går man i alla dessa år.


Nyper bort blad. Vårdar.


Och vattnar. Vattnar och vattnar. Vi vill ha mer, skriker dom.


Och omplanteringen, herregud omplanteringen!!! Ångest!


Nog nu! Varför äkta, när det finns låtsas? Och som är tusen gånger finare än mina blommor någonsin kommer bli. Förutom en katt som trycker nosen mot rutan vill jag hädanefter bara ha döda ting i mitt fönster. Puh....