Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Men hatten då??

Karin E Jansson


Jo, det blev förändring. Inte drastisk, men lagom.


Lugg! Jag skulle tatuera en skorpion i pannan för en påse Gott & Blandat, men håret, det rör ni inte. Men igår blev det lugg = stort! Men hur kommer detta förändra mitt liv? Löneförhöjning? Lönesänkning? Medalj? Flottig panna? Och hur blir det med hattarna? Passar jag fortfarande i hatt?


Jodå, hatt passade fint. Men bäst att prova en till.


Även denna satt ju lika bra som förut.


Kanske till och med bättre än tidigare.


Ja, det kan omöjligt bli bättre än såhär!