Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kocko-bahia

Karin E Jansson

Min kollega Josefin är mitt i en stor flytt. Och som alla andra som flyttar innebär det rensning för hennes del. Man måste göra sig av med saker. Dom här tror jag du skulle gilla, sa hon en dag på jobbet. Jag gillar dom inte, jag älskar dom! Små värmeljus i blomsterformat.


Kunde jag bära dom som broscher skulle jag.


Men istället får dom stå på en prydlig rad på fönsterbrädan.


Och jag tänker inte tända dom.


Jag är ju faktiskt inte helt kocko-bahia i huvet.