Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag hade det på känn

Karin E Jansson


Förutom en febrig kropp så var det ett tungt hjärta som gick och lade sig igår kväll. Men vet ni vad?! Jag hade det på känn. För vissa är idioter, enkelt uttryckt. Människan har en smutsig historia, nutid och framtid. Rädda, obildade och själviska. På sätt och vis är det bra att nu ha det svart på vitt, för öppna procentsatser visar oss det som fanns där redan innan valsedlarna var räknade. Procentsatserna tvingar oss att se. Och sedan är upp till oss som individer och kollektiv vad vi väljer att göra av dessa procentsatser.

Att "vissa" är idioter det visste vi, nu har vi en siffra på det; 5,7%. Vad ska vi göra åt det?