Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag gör det igen!

Karin E Jansson

Ja, även denna vecka bjurrar jag på en dagens!


Och en fullt naturlig pose.Dagens
Kjol: Monki
Kavajack: Anthropologie
Linne: H&M
Pumps: Christian Louboutin
Hattdiadem: Custombeställning från Allyson Bailey Wilmowski
Handskar: vintage
Frukost: Brie de Meaux på olivbröd. Mina ögon glädjetåras av minnet.
Förtidsröst: Vänstern
Bakgrundsmusik: Liszt
Humör: hest skratt
Ord: eventuell procentuell frikadell