Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag fick en gåva!

Karin E Jansson

Idag har varit en ganska tråkig dag på jobbet. Ute på stans gator är det Pride-festival, och jag står inne och trycker och stampar takten till avlägsna sambatrummor i min ensamhet. Och magen säger knorr. Men så uppenbarar sig en stamkund. Han är från Åland, svär ganska mycket och är ganska rolig. Du Karin, säger han, kolla vad jag har köpt. Och så öppnar han sin platspåse så jag får kika ner. 40 gurkor, så satans billigt! Du får en!


Han visste hur glad en ensam flicka blir över en knaprig gurka.