Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag döööör!!

Karin E Jansson


Som barn kunde man ha en lång önskelista inför sin födelsedag. Noga genomtänkt och rangordnad. Sedan kallade man till möte vid köksbordet, där önskelistan gicks igenom punkt för punkt, allt för att motivera det som var så viktigt och för att undvika eventuella felköp. "Jag döör om jag inte får den!!". Sånt fnissar man såklart åt i vuxen ålder. Fram tills dess man fyller 30. För nu kommer känslan tillbaka.
Jag döör om jag inte får Salvador Dalis läpp-brosch.

"Poets of the ages, of all lands, write of ruby lips and teeth like pearls."
Dali designed these sensational lips in 1949 using Mae West as his inspiration.
Dalí-Poetic and surreal, these ruby lips are presented with Austrian crystals in ruby red and faux white pearls set in gold plated brass.


Elle hur?!